Logo der Stadt Bautzen
Prozession der Osterreiter

Interaktiwne přechodźowanje po měsće Budyinje

Zum Panoramarundgang

Přechodźowanje po měsće raz hinak!

Z naim interaktiwnym přechodźowanjom po měsće meće sej swoju wosobinsku čaru zarjadować. Wuchadźićo za Wau slědźersku turu je pućnik po Budyinje na Bohatej hasy. K startej stłčće prou na wobraz.Pokazki za interaktiwne přechodźowanje po měsće

Takle funguje interaktiwne přechodźowanje po měsće:

Z myku meće so we wobłuku panoramy pohibować, z tym zo dźeriće lěwu tastu myki stłčenu a myku do woleneho směra pohibujeće abo wuiwaće nawigacisku lajstu na panoramje.

Z mykowym koleskom meće panoramu powjetić abo pomjeńić. Ze stłčenjom na čerwjene kłoki meće k přichodnej panoramje dńć. ołte kłoki poznamjenjeja krtke (něhdźe 15 min.) a mdre kłoki dołhe (něhdźe 30 min.) přechodźowanje po měsće Budyinje. Wobchodźenje meće kdy čas wopućić, zo byće na př. na wěu stupali, a meće je pozdźio pokročować.

"Kartu pokazać" ("Karte zeigen") wotewri přehladnu kartu. Ze stłčenjom na čerwjene markěrowanja meće na panoramu dńć.


to trjebaće za interaktiwne přechodźowanje po měsće?

Za bjezproblematiske předstajenje su sćěhowace wuměnjenja wane:
Internetny eksplorer wot wersije 6.x
Firefox wot wersije 1.x
Safari wot wersije 3.x
Adobe Flash Player wot wersije 9.0.28

Internetne přizamknjenje přez DSL so poruča.


Startowa strona | Sitemap Impresum Datowy škit | Tekstowa wersija Započatk strony

Blick auf das Rathaus und die Tourist-Information, Foto  Peter Wilhelm


Za předstajenje panoramoweho přechodźowanja trjebaće bjezpłatny Adobe Flash Player. Tn meće z klikom na icon downloadować.

Adobe Flash Player

Panoramowe přechodźowanje je Peter Wilhelm z Budyina wudźěłał.