Logo der Stadt Bautzen
Die historische Innenstadt aus der Luft gesehen

Wažne towarstwa ze sydłom w Budyšinje

Serbske šulske towarstwo z.t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 02 12
Internet www.sorbischer-schulverein.de
Zastupuje zajimy Serbow na polu serbskeho předšulstwa, šulstwa a kubłanja scyła. We wolenych gremijach dźěłaja wučerjo, kubłarjo a zajimowani starši čestnohamtsce. Towarstwo je zastupjer zajimow staršich, kotřiž chcedźa swojim dźěćom dać móžnosć k nawuknjenju serbskeje rěče, k zeznaću stawiznow a kultury Serbow kaž tež pěstowanju serbskich tradicijow a nałožkow.

Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z.t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 02 04
Zjednoćuje 25 chórow, spěwnych a folklornych skupinow, kotrež předewšěm serbske spěwne namrěwstwo pěstuja. Zwjazk spěchuje poćahi serbskich chórow a druhich kulturnych ćělesow ke chóram, spěwnym a folklornym skupinam druhich krajow, wosebje pola słowjanskich susodow.

Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 04 05
Zjednoćenstwo serbskich katolikow. Towarstwo podpěruje pastoralne, narodne a kulturne žiwjenje Serbow a wěnuje so wudawanju wotpowědnych publikacijow, wosebje tydźenika „Katolski Posoł“.

Serbski Sokoł z.t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 03 22
Třěšny zwjazk serbskich sportowych zjednoćenstwow, organizuje předewšěm ludowosportowe turněry we wšelakich sportowych družinach. Wón haji zwiski k sokołskim organizacijam w druhich słowjanskich krajach.

Serbske ewangelske towarstwo z.t.
Priwatny puć 21
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 60 53 71
Spěchuje w zhromadnym dźěle ze Serbskej ewangelskej superintendenturu a Serbskim wosadnym zwjazkom dźěło mjez ewangelskimi Serbami předewšěm na cyrkwinskim polu.

Zwjazk serbskich wuměłcow z.t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 02 13
Telefaks 0 35 91 / 55 02 15
Zjednoćenstwo serbskich wuměłcow a kulturnikow z dźěłowymi kołami za spisowaćelow, tworjacych wuměłcow, hudźbnikow, dźiwadzelnikow a filmowcow.

Maćica Serbska z.t.
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Telefon 0 35 91 / 55 02 06
1845/47 w Budyšinje załožena, bě wona do lěta 1937 srjedźišćo serbskeho wědomostneho a kulturneho skutkowanja kaž tež sorabistiskich kontaktow z tu- a wukrajom. Wudawaše swójski „Časopis Maćicy Serbskeje“. 1947 wožiwjena, dyrbješe kaž wšitke towarstwa 1949 swoje skutkowanje złožić. 1990 so jako wědomostne towarstwo k spěchowanju sorabistiki w tu- a wukraju znowa załoži.

Startowa strona | Sitemap Impresum Datowy škit | Tekstowa wersija Započatk strony

Straßenleben