Logo der Stadt Bautzen
aerial view of the historic city centre

Historie

Historie
800 př.n.l. První osídlení v době kamenné
3. st. Východogermánské osídlení
7. st. Přistěhování slovanských Milčanů
1002 První zdokumentovaná zmínka o Budyšíně “Budusin“
1018 Mír u Budyšína mezi Němci a Poláky
1231 První zdokumentovaná zmínka o městském právu
1250 Právo svobodné obce
1346 Založení Spolku šesti obcí se Zgořelcem, Kamnecem, Lubání, Löbau a Žitavou
1391 Právo svobodné volby městské rady
1400/ 1408 Řemeslnická povstání
1429/ 1431 Bezúspěšná obléhání Husity
1524 Založení evangelické církve v Budyšíně, dóm se stává simultáním kostelem
1618–1648 ve třicetileté válce opakovaná obléhání a ničení (velké požáry 1620/1634)
1635 Příslušnost k Sasku
1707/ 1720 Velké požáry ve městě
1813 Bitva u Budyšína proti napoleonskému vojsku
1815 Rozpuštění Spolku šesti obcí
1846 Otevření vlakové linky Drážďany - Budyšín
1868 Úřední přejmenování z Budissin na Bautzen
1872 Vznik první německé školní hvězdárny
1888-1891 Vybudování nového kostela Marie-a-Marty na dnešním August-Bebel-náměstí
1897-1904 Postavení „Lužickosrbského domu“ ("Wendisches Haus") (1945 zničen)
1902 Budyšín obdržel od saského krále Georga "Rietschelův-štít", který byl připevněn na východním štítu Městského divadla
1902-1906 Postavení soudní budovy
1904 Saská zemská věznice byla předána jejímu osudu (Gelbes Elend)
1908-1909 Výstavba „Mostu koruního prince“, dnešní „Mírový most“ (Friedensbrücke)
1912 Založení „Domowiny“, jako zastřešení všech lužickosrbských spolků
1913 Připojení obce Strehla
1917 Bylo v Budyšíně obětováno 11 kostelních a světských zvonů pro výzbroj.
1920 Otevření koupaliště „Spreebad“
1921 Znovuzřízení biskupství míšeňského papežem Benediktem XV. se sídlem v Budyšíně. Kapitula se stala katedrální kapitulou a dóm sv. Petra katedrálou biskupství míšeňského.
1922 Připojení obce Seidau
1925 Založení franciskánského kláštera ze svátosti všech svatých biskupem Christianem Schreiberem v Budyšíně (Klosterstraße)
1928 První oficielní Jízda velikonočních jezdců z Budyšína do Radiboru od konce 18. stol.
1933 Tisícileté slavnosti u příležitosti rozšíření míšeňského hraničního území o oblast Miltznerů, části dnešní Horní Lužice
1938 Pronásledování v Budyšíně žijících Židů a ničení jejich obchodů v rámci „Říšské křišťálové noci“
1944 Zřízení vedlejšího koncentračního tábora ve výrobně vagónů
1945 Výstavba hradebního opevnění města proti spojeneckému vojsku před koncem války. Během válečných bojů bylo přibližně 10 % všech obytných domů s téměř 34 % zásob zničeno. 18 mostů, 35 veřejných budov, 46 malých podniků, 23 středněvelkých podniků bylo kompletně zničeno. V Budyšíně padlo na obou stranách cirka 6500 vojáků a (podle rozporupných statistik) bylo zabito asi 350 civilistů.
1945–1950 Vězeňské zařízení v Breitscheidstraße (Bautzen I) slouží okupační mocnosti jako internační tábor; prokazatelně zde zemřelo 2714 lidí
1956–1989 ve vězeňském zařízení ve Weigangstraße (Bautzen II) jsou vězněni lidé, kteří jsou na „MfS“ (ministerstvo státní bezpečnosti) vyšetřování
1966–1989 7 festivalů lužickosrbské kultury
1969 Zboření městského divadla (s Reitschelským štítem na Kornmarktu) a „Brány bohatých“ (Reichentores)
1973–1975 Výstavba sídliště na "Dr.-Salvador-Allende-Straße" (1500 bytových jednotek)
1974 Dokončení přehrady Budyšín
1975 Znovuvýstavba Německo-srbského lidového divadla
1977–1987 Výstavba sídliště Gesundbrunnen (5 900 bytových jednotek)
1991 Znovuzaložení Spolku šesti obcí, založení „Nadace pro lužickosrbský lid“
1992 Statutární ustanovení sanace starého města
1994 Niederkaina a Stiebitz se stávají městskými částmi Budyšínu
1995 Jmenování velkým okresním městem
1999 Kleinwelka se stává městskou částí Budyšína
2002 Oslavy 1000-let zdokumentované první zmínky
Hlavní strana | Mapa stránek Impressum Ochrana dat | Textová verze Začátek strany

Straßenleben